اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

بدن آسوده

باگوان عزيز:شما اين پيام تيلوپا را در پونا زنده كرديد. همانطور كه عميق تر و عميق تر مي رويم، آيا ممكن است در مورد اين بارديگر سخن بگوييد؟"با بدن كاري جز استراحت انجام نده.دهان را محكم ببند، و ساكت بمان.ذهنت را خالي كن، و به چيزي فكر نكن.با بدن جز استراحت كاري انجام نده."

تيلوپا Tilopa يكي از عزيزترين عزيزان من است. سوتراهاي او بسيار كوتاه هستند، ولي قابليت يك انفجار اتمي را دارند.نخستين سوتراي او چنين است: تاجايي كه به بدن مربوط مي شود، فقط يك چيز را به ياد داشته باش،فقط يك واژه : استراحتrelaxation . اگر بدنت بتواند بيشتر و بيشتر آسوده بماند،

بيشتر و بيشتر به وطن نزديك شده اي.هرگاه وقت پيدا كردي، فقط تماشا كن كه بدنت آسوده است يا كه در جايي تنش وجود دارد. چشم ها را ببند و از پاها شروع كن و بدن را از درون به سمت بالا نظاره كن. درخواهي يافت كه زانو ها منقبض هستند و يا پشتت منقبض است ، هر بخشي كه دچار تنش است، فقط به آن تلقين كن: "لطفاً آسوده باش."

نكته ي بسيار اساسي كه بايد درك شود اين است كه بدن هميشه آماده است كه به تو گوش بدهد ، تو هرگز با آن حرف نزده اي، هرگز با آن رابطه اي نزده اي. تو در بدن بوده اي، از بدن استفاده كرده اي، ولي هرگز از آن تشكر نكرده اي. بدن به تو خدمت مي كند و با هوشمندي هرچه بيشتر به تو خدمت مي كند.طبيعت مي داند كه از تو هوشمند تر است، زيرا هيچكدام از امور مهم بدن به تو واگذار نشده است، بلكه به بدن واگذار شده است. براي مثال، نفس كشيدن و ضربان قلب، يا گردش خون، يا هضم غذا ، اين كار ها برعهده تو گذاشته نشده اند، درغير اينصورت مدت ها پيش خرابكاري كرده بودي.اگر نفس كشيدن برعهده ي تو واگذار شده بود، تاكنون مرده بودي. هيچ امكاني براي زنده ماندنت وجود نداشت، مي تواني هرلحظه آن را از ياد ببري. وقتي با كسي دعوا مي كني، نفس كشيدن از يادت مي رود. شب كه در خواب هستي، مي تواني ضربان قلبت را فراموش كني. چگونه به ياد مي آوري؟ 

و آيا مي داني كه دستگاه هاضمه ي تو چقدر كار انجام مي دهد؟ مي تواني به بلعيدن چيزها ادامه بدهي و فكر كني كه چه كار بزرگي انجام مي دهي! اين بلعيدن را همه مي توانند انجام دهند.در طول جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد: گلوله اي به حلق مردي اصابت كرد. او نمرد، ولي نمي توانست از راه حلق غذا بخورد و بياشامد، تمام آن مجرا را بسته بودند. و پزشكان مجرايي كوچك در كنار معده اش باز كرده بودند، با لوله اي كه بيرون آمده بود و او مجبور بود غذا را در آن لوله قرار دهد، 

ولي هيچ لذتي وجود نداشت. حتي وقتي بستني را در آن لوله مي گذاشت نيز خشمگين بود! او مي گفت، "من هيچ چيزي را مزه نمي كنم."

آنوقت پزشكي توصيه كرد، : "يك كار بكن: نخست آن را بچش و سپس وارد لوله كن." 

و او چهل سال همين كار را مي كرد. او نخست غذا را در دهان مي گذاشت و مي جويد و لذت مي برد و سپس به درون آن لوله پرتاب مي كرد. همان لوله هم كفايت مي كند، زيرا بدن تو نيز فقط يك لوله است و نه چيزي ديگر، فقط در پشت يك پوست پنهان شده است. لوله اي اين مرد بيچاره فقط باز بود. و اين از لوله ي شما بهتر بود، زيرا مي توانست تميز هم بشود!

تمام دستگاه هاضمه كاري معجزه آسا انجام مي دهد. دانشمندان مي گويند كه اگر قرار بود دستگاهي اختراع شود كه بتواند كار دستگاه كوچك هاضمه ي شما را انجام بدهد، براي يك انسان، يك كارخانه اي عظيم نياز بود  براي تبديل غذا به خون، براي دسته بندي كردن تمام عناصر، براي ارسال آن عناصر به بخش هايي معين بدن. برخي از عناصر مورد نياز مغز هستند. بايد از طريق جريان خون به مغز فرستاده شوند. عناصر ديگر در بخش هايي ديگر مورد نياز هستند، براي گوش ها، براي استخوان ها، يا براي پوست و بدن تمام اين كار ها را به خوبي براي هفتاد سال، هشتاد سال، نود سال انجام مي دهد ، و تو خرد آن را نمي بيني.

تيلوپا مي گويد كه در مورد بدن، مردم تنها كاري كه نمي كنند، استراحت است، به ويژه در وقت مراقبه. با بدن هيچ كار ديگر انجام نده، بلكه فقط استراحت كن، تمامي خرد بدن را به آسوده شدن بگذار. استراحت و آسودگي بايد زيربناي معبدي باشد كه آن را مي سازي و ذهن بايد از تمامي افكار خالي باشد.و تنها با هشياربودن، افكار شروع به ناپديدشدن مي كنند. نيازي به جنگيدن نيست. همان هشياربودن تو كافي است تا افكار را نابود كند. و زماني كه ذهن خالي شد، آن معبد آماده است. و در درون آن معبد، تنها خدايي كه ارزش گذاشتن دارد، سكوت است.بنابراين اين سه واژه اي است كه بايد به ياد بسپاري: آسودگي، بي فكربودن، سكوت. 

و اگر اين سه واژه ديگر برايت واژه نباشند و تجربه شده باشند، زندگيت دگرگون خواهد شد.مردماني چون تيلوپا هميشه ساده و صريح هستند. اين ها همچون كلمات قصار در فيزيك يا شيمي هستند. حتي يك واژه نيز نمي تواند از اين جملات كسر شود يا به آن اضافه شود. او دقيقاً واژگاني مناسب را در مقدار متناسب و در ترتيبي متناسب قرار داده است. بدن آسوده است، ذهن خالي است، قلب آرام است و آنوقت چيزي كه رخ مي دهد، شناختknowing است: آن تجربه ي حقيقت غايي، آن تجربه ي زندگي جاودانه.

بدون اين شناخت، ما هميشه در ترس از مرگ باقي مي مانيم، هميشه در چنگ خواهش ها و آروزها باقي مي مانيم و هميشه در تنش و عذاب هستيم.باشناختن خويش، انسان از همه چيز آزاد مي شود، نه تنها از همه چيز آزاد مي شود، بلكه از خودش نيز رها مي گردد. فقط آزادي باقي مي ماند. اين آزادي است كه براي تمام افراد بيدار مفهومي عزيز بوده است.تيلوپا در همان طبقه بندي گوتام بودا، ماهاكاشياپ، بودي دارما و چانگ تزو قرار دارد.اگر انسان قرار باشد عصاره تمام بيداران را بگيرد، فقط درك كردن تيلوپا كافي است.سوتراهاي او تمام رازهاي ممكن را به تو خواهند داد. نيازي نيست در اينجا و آنجا سرگردان شوي.

 

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116