اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

سكوت


اگر دوست نداريد صحبت كنيد ، خاموش باشيد . حتي يك كلمه نيز نگوييد و اصلا نگران نباشيد كه مردم درباره ي شما چه فكر مي كنند . اگر آنها فكر مي كنند احمق شده ايد ، قبول كنيد و از اين حماقت لذت ببريد !
افرادي هستند كه همين طور به حرف زدن ادامه مي دهند . در حالي كه حتي نمي دانند درباره ي چه و چرا صحبت مي كنند . آنها به حرف زدن ادامه مي دهند ؛ چون نمي توانند متوقف شوند . اگر از چرندياتي كه از ذهنتان گذر مي كند ، اندكي آگاه شويد و بدانيد كه واقعاً چيزي براي گفتن وجود ندارد ، در سخن گفتن ترديد مي كنيد .


ابتدا اينطور به نظر مي رسد كه ظرفيت ارتباط برقرار كردن را از دست داده ايد ، ولي چنين نيست . در واقع مردم براي برقراري ارتباط سخن نمي گويند . آنها براي فرار از ارتباط واقعي ، حرف مي زنند . با خاموش ماندن ، صبر كردن و تحميل نكردن چيزي به زودي قادر خواهيد بود معناي ارتباط واقعي را درك كنيد . درباره ي سكوت نگران نباشيد . به اين دليل نگران سكوت هستيد كه همه ي جامعه در حال حرف زدن است و شما هراس داريد كه مبادا ديگر نتوانيد سخن بگوييد . نگران نباشيد ؛ زيرا سكوت زبان خداوند است و اگر درك كنيد كه سكوت واقعاً چيست ، چيزي پر ارزش براي گفتن خواهيد داشت .
اگر در سكوت خود عميق شويد ، كلامتان براي اولين بار معنايي راستين خواهد يافت و ديگر تنها كلماتي تو خالي نخواهد بود ، بلكه شكوه دروني تان را بيان مي كند
زندگي در كنترل شما نيست . مي توانيد از آن لذت ببريد ، اما نمي توانيد آن را كنترل كنيد . مي توانيد زندگي كنيد ، اما نمي توانيد زندگي را كنترل كنيد . مي توانيد دست افشاني كنيد اما نمي توانيد زندگي را كنترل كنيد .
معمولاً مي گوييم كه نفس مي كشيم ، اما اين موضوع درست نيست ؛ زيرا اين زندگي است كه ما را تنفس مي كند . پيوسته تصور مي كنيم كه ما فاعل هستيم و همين نكته سرآغاز تمام مشكلات است . وقتي خود را كنترل كنيد ، به زندگي اجازه نمي دهيد اتفاق افتد . شرايط زيادي قائل مي شويد و زندگي نمي تواند همه ي آنها را رعايت كند . زندگي زماني براي شما اتفاق مي افتد كه آن را بي قيد و شرط بپذيريد ؛ آماده ي خوشامد گويي به آن ، در هر صورت و شكلي هستيد . شخصي كه بسيار كنترل مي كند ، هميشه مي خواهد زندگي شكل خاصي بگيرد و شرايط خاصي داشته باشد ، ولي زندگي اهميتي نمي دهد و فقط از كنار چنين افرادي عبور مي كند .
هرچه زودتر از محدوده ي كنترل ها خارج شويد ، بهتر است ؛ زيرا تمام كنترل ها از ذهن ناشي مي شود و وجود شما بسيار برتر و بزرگتر از ذهن است . يك قسمت كوچك از وجودتان سعي مي كند مسلط شود و همه چيز را ديكته كند . زندگي ادامه مي يابد و شما را پشت سر مي گذارد . آنگاه نوميد مي شويد . منطق ذهن مي گويد : « نگاه كن . تو زندگي را خوب كنترل نكردي . براي همين است كه بازنده شدي . پس بيشتر كنترل كن . »
حقيقت ، درست عكس اين نكته است ؛ مردم چيزهاي زيادي را به سبب كنترل بيش از حد ، از دست مي دهند . مثل يك رود وحشي باشيد و آنگاه ديگر نمي توانيد خيلي رويا ببافيد ، خيال بافي كنيد يا حتي اميد داشته باشيد ؛ زيرا همه چيز همين جا ، كنار شما و در دسترس شماست . كافي است دست دراز كنيد . با مشت بسته زندگي نكنيد ؛ زيرا اين كار كنترل كردن زندگي است . با دست هاي باز زندگي كنيد . تمام آسمان از آن شماست . كمتر از اين نخواهيد

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116