اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

مشاهده گري

باگوان عزيز: امروز همانطور كه مشغول نوشتن بودم، دريافتم كه تمام پرسش هاي من به يك نقطه مي رسند: آيا اين واقعاً من هستم؟ آيا اين اصيل است؟ آيا حقيقت من اين است؟پرسش واقعاً سوزنده اين است: من كيستم؟ گاهي احساس مي كنم كه اگر اين ذهن به مانع تراشي از چيزهاي بي معني ادامه بدهد، هرگز نخواهم دانست كه من كيستم.در اوقات ديگر اين احساس را دارم كه نزديك تر مي آيم، حتي نمي دانم سوالم چيست، ولي آيا مي توانيد لطفاً به آن پاسخ بدهيد؟
 


من مي دانم كه سوال تو چيست و تو خودت هم مي داني. من پاسخ را مي دانم. تو نيز پاسخ را مي داني. ولي پاسخ من فقط در تو يك باور مي شود. ترجيح مي دهم كه به تو ياري دهم پاسخ را درون خودت بيابي ، اين اصالت دارد. تو مي خواهي بداني كه كيستي. اين يك پرسش اساسي است كه همه مي خواهند بدانند.
و آن مانع، بزرگ نيست. مانعي عظيم نيست. تو فقط آنچه را كه من هميشه از شما خواسته ام تا آزمايش كنيد، نيازموده اي ، هروقت زمان داري، افكارت را مشاهده كن، ياهروقت مشغول كاري هستي، آنوقت كاركردن را مشاهده كن، كننده the doer را مشاهده كن. تمام نكته در اين است كه ظرفيت تو براي مشاهده كردن بايد افزوده شود.
تو بيشتر و بيشتر يك مشاهده گر شفاف a clear watcher مي شوي، و افكار ناپديد مي شوند.افكار بسيار بيچاره هستند. آن ها از خودشان زندگي ندارند. تو به آن ها زندگي مي دهي، زيرا مشاهده شان نمي كني. اگر آن ها را مشاهده كني، شروع مي كنند به ازبين رفتن ، زيرا حيات افكار، هويت گرفتن تو با آن هاست. تو مي پنداري، "اين ها افكار من هستند." اين ها فكرهاي تو نيستند، حتي يك فكر نيز به تو تعلق ندارد. تنها مشاهدهگري مال تو است. تمامي افكار از بيرون برتو وارد مي شوند. اگر به سادگي مشاهده گر بماني، آن ها همانطور كه آمده اند، مي روند. و آهسته آهسته، كمتر و كمتر خواهند آمد. آن ها مايل نيستند بدون دعوت بيايند. دوست ندارند بدون استقبال تو وارد شوند.
و زماني كه تمام انرژي تو در مشاهده گري متمركز باشد، هيچ انرژي براي افكار نمي ماند تا بر پرده ي ذهن حركت كنند، به سادگي مي ايستند.و لحظه اي كه افكار وجود نداشته باشند، پاسخ آنجاست. آن پاسخ در واژگان نمي گنجد،_ آن پاسخ همچون يك تجربه مي آيد.

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116