اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

مادر ترزا: برده يا عصيانگر؟

باگوان عزيز: دريك مقاله از يكي مجله ي آمريكايي، از مادر ترزا در سلسله مراتب مردانه ي كليساي كاتوليك، به عنوان يك عصيانگر نام برده شده است. اگر مادر ترزا را با كسي همچون ژاندارك همطراز بدانند، خدا به كليساي كاتوليك رحم كند!

كسي كه از مادر ترزا به عنوان يك عصيانگرa rebel نام برده، معني اين واژه را نمي داند.  او در اين سلسله مراتب مردانه ي كليساي كاتوليك يك برده است. او كسي نيست.
هيچ زني تاكنون پاپ نبوده و نخواهد بود. و اين زن چگونه عصيانگري است؟ ، او در برابر پاپ لهستاني زانو مي زند و دست او را مي بوسد.  آيا اين عصيانگري است؟ و او براي كليساي كاتوليك كودكان يتيم بيشتري را تامين مي كند تا جمعيت آنان را بيشتر كند.... زيرا در سياست، جمعيت عاملي بزرگ است، به گونه اي كه هيچكس به تمام دنيا و جمعيت آن نمي انديشد.


چند روز پيش خواندم كه اسراييل بسيار نگران است زيرا محمديان كودكان بيشتري توليد مي كنند ،طبيعي است زيرا مي توانند چهار زن بگيرند! اقيانوس محمديان در تمام جوانب بزرگ تر مي شود. بنابراين شايد اسراييل تنها كشوري در دنيا باشد كه دولتش مردم را براي داشتن فرزندان بيشتر تشويق مي كند و مي گويد كه هر نفر بايد دست كم چهار فرزند داشته باشد. آنان نگران دنيا نيستند، كه جمعيت آن پيشاپيش زياد هست. تنها نگراني آنان سياست هاي منطقه است كه محمديان نبايد از نظر تعداد خيلي بيش از جمعيت يهوديان باشد.
در جمعيت، سياستي وجود دارد. كليساي كاتوليك در سراسر دنيا هفتصد و پنجاه ميليون نفر عضو دارد ، بزرگترين واحد تاجايي كه به مذهب مربوط مي شود. و مادر ترزا مورد تحسين است، نه به اين سبب كه او يك عاصي است، بلكه به اين دليل كه او فقط يك مستخدمه است براي آوردن كودكان يتيم بيشتر و بيشتر به كليساي كاتوليك، او هندي هاي فقير را به مذهب خودش مي گرواند. بنابراين پاپ به او بركت مي دهد.
من اين توصيف را فقط وقتي مي توانم بپذيرم كه اگر پاپ نزد مادر ترزا زانو بزند و دست او را ببوسد، آنوقت معني مي دهد كه سلسله مراتب مردسالارانه ي كليساي كاتوليك مادر ترزا را بالاتر از پاپ مي داند. ولي اين زن فقط وسيله اي است در دست كليساي مردسالار كاتوليك. او هيچ مقامي ندارد. ولي چون او به افزايش جمعيت كاتوليك ها بسيار كمك كرده است، آنان برايش ترتيب جايزه ي نوبل را داده اند، ساير جوايز را برايش ترتيب داده اند و به او دكتراي افتخاري مي دهند. گول اين چيز ها را نخوريد، اين ها فقط بازيچه هستند و تمام اين بازي، سياسي است.
يكي از سالكان من، يك اقتصاد دان از انگليس، جايزه ي نوبل دريافت كرد. سالكان ما به او گفتند، "تو اينك برنده جايزه ي نوبل هستي.... هيچكس همچون باگوان براي يك انقلاب انساني بر اساس بينش هاي مدرن در روابط انساني تلاش نكرده است. بايد سعي كني كه او نيز جايزه ي نوبل را ببرد." او گفت، "آيا فكر مي كنيد كه من تلاش نكرده ام؟ در واقع من چنان تلاش كرده ام كه به آنان گفتم  «اين جايزه را به من ندهيد، من مريد او هستم. بگذاريد اين جايزه به باگوان برسد.»
ولي نام او ، فقط نام او كافي است تا همه را شوكه كند. سكوتي مطلق در آن جلسه حاكم شد و دوستانم پيشنهاد كردند«اين نام را بارديگر در اين كميته برزبان نياور. اين ربطي ندارد كه فرد چه مقدار به دنيا خدمت كرده باشد ، تمام اين ها سياست است.  و تا يك پشتوانه ي سياسي وجود نداشته باشد، بردن جايزه ي نوبل ناممكن است.»"
به سالكانم خبر دادم : "به او بگوييد كه به آن كميته بگويد كه حتي اگر هم اين جايزه را به من بدهيد،  آن را رد خواهم كرد، زيرا مي دانم كه تمام اين يك نمايش سياسي است.  و من مايل نيستم با مادر ترزا و ساير احمق ها در يك طبقه بندي قرار بگيرم."
درواقع، مادرترزا با نهضت آزادي زنان مخالف است، بنابراين هركس كه آن مقاله را نوشته يا جاهل است و يا سعي دارد از او تحسين و تمجيد كند. و يك انگيزه ي سياسي در پشت آن است: مادر ترزا با نهضت آزادي زنان مخالف است، به اين دليل ساده كه با كنترل زايمان مخالف است. او با قرص هاي ضدبارداري مخالف است و آن قرص ها بزرگترين امكاني است كه زنان بتوانند از مردان آزاد شوند، و گرنه زنان هميشه وابسته و برده خواهند بود. اگر از آرمان هاي مادر ترزا پيروي كني، آنوقت يك زن بايد پشت سر هم بچه دار شود و آن زن بايد فقط يك مادر باقي بماند و پيوسته باردار باشد. تمام زندگي او در توليد فرزند و بزرگ كردن آنان هدر مي شود. او نمي تواند از نظر اقتصادي مستقل باشد، نمي تواند تحصيل كند و نمي تواند
در هيچ زمينه اي با مردان رقابت كند.
قرص مي تواند موقعيتي را ايجاد كند كه زن با مرد برابري كند، زيرا آن قرص او را از بارداري هميشگي آزاد خواهد كرد و او را از وابستگي نجات خواهد داد. زن مي تواند از نظر اقتصادي و مالي آزاد باشد و در نهايت مي تواند درخواست كند كه نيازي به ازدواج نيست: "اگر عاشق هم هستيم، باهم زندگي مي كنيم، اگر عاشق نباشيم، باهم خداحافظي مي كنيم ، با روحيه اي دوستانه." ديگر مسئله نزاع و جنگ در ميان نيست. بنابراين هركس كه مادر ترزا را يك عصيانگر مي خواند بايد احمق باشد. او يكي از مرتجع ترين افراد در دنياست. عصايانگري به جگر نياز دارد. او فردي سنتي است و سنت گرا.... او به زايش عيسي از مريم باكره معتقد است، به معجزات مسيح ايمان دارد،  رستاخيز مسيح را باور دارد و معتقد است كه مسيحيت بالاترين مذهب است و فقط كسي كه مسيحي باشد مي تواند نجات بيابد... و شما او را عصيانگر مي خوانيد! آنوقت من كيستم؟

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116