انتقاد از بودا

علاقه ی من به بشریت مطلقاٌ معنوی است. توجه من به این سیاره ی زیبا مقدس است. این مهر و عشق من است.
و من اهمیتی به هیچ گوتام بودا نمی دهم. من به نوبه ی خودم یک بودا هستم، و آن بودای کهنه ی شما منسوخ شده است. من به عصر خودم تعلق دارم و به زبان عصر خودم سخن می گویم.
بودا از راه دادن زنان به جمع خویش می ترسید. به مدت بیست و پنج قرن،

او مدام از پذیرفتن زنان سرباز زده. آن ترس از چه بوده؟ او به سالکان خودش اعتماد نداشت؛ این بی اعتمادی است. مرشدی که به مردمان خودش بی اعتماد است؟! او می ترسید که اگر زنان وارد جمع او شوند، آنوقت چه برسر تجرد راهبانش خواهد آمد؟ ولی اگر زندگی تجرد آن آنقدر آبکی است که ورود یک زن آن را مختل می کند، زندگی رهبانیت چندانی نیست!
آنان باید همجنسگرا می بوده باشند! چنان که اکنون دریافته ایم که در تمام صومعه های سراسر دنیا، انواع انحرافات جنسی رایج است. برای مریدان بودا نیز نمی توانسته جز این بوده باشد. فقط مردمان من هستند که یک زندگی طبیعی دارند: مقدس، زندگی وجودگرا، نه برخلاف جریان، نه برعلیه کائنات.
و این احمق ها، بدون این که به من گوش بدهند و سخنان مرا بخوانند به اظهار نظرهایشان ادامه می دهند.
تمام تلاش من این است که مادیگرایی را با معنویت به یک تعادل برسانم. به نظر من دنیای بیرون همانقدر واقعی است که دنیای درون واقعیست. طبیعی است که این تلاش از هردو سو برای من مشکل ساز است. کمونیست ها برعلیه من کتاب نوشته اند، به دلیل اینکه من معنویت و مراقبه را آموزش می دهم و مردم را از توجه واقعی آنان که جامعه ی
بی طبقه است منحرف می سازم! و اینکه من مردم را خودخواه می سازم زیرا که به آنان می گویم به درون خود بروید.
و روحگرایان نیز با من مخالف هستند، انان کتاب ها ومقالات زیادی در مورد من نوشته اند و همه روزه نامه هایشان دریافت می شود. مشکل آنان این است که من توجه زیاد به دنیا دارم. مردی که واقعاٌ اهل معنویت باشد باید چشمانش را ببندد، زیرا که دنیا یک توهم و سراب است!
ولی هیچکدام از این به اصطلاح روشن ضمیران، که به روش خودشان به اشراق رسیده اند، زحمت اندیشیدن دوباره را به خودش نداده است. وقتی که می گویی دنیا توهمی است، آنگاه نیازی به ترک کردن آن نیست. هیچکس یک رویا را ترک نمی کند. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید آیا خوابتان را ترک می کنید؟ یک رویا فقط یک رویاست، موضوع ترک کردن آن مطرح نیست. و اگر خوابی شیرین می بینی، می گویم که از آن لذت ببر!
تمام این دنیا را یک رویای شیرین کن، نه یک کابوس. تمامی سیاستمداران شما، همگی کشیشان شما کوشیده اند که زندگی را یک کابوس سازند. آنگاه طبیعی است که مردم بخواهند آن را ترک کنند! ازبس که فجیع است!
ولی من طرفدار ترک دنیا نیستم، و نمی گویم که این دنیا یک توهم است؛ وگرنه چرا بودا همه روزه به گدایی کردن ادامه می دهد؟ اگر دنیا یک توهم است، چرا برای گدایی به در خانه ای توهمی می روی؟ و وقتی که زن خانه دار به تو خوراک می دهد، آن زن توهم است و آن خوراک واقعی؟!
چرا به سه دست لباس نیاز داری؟ این انتقاد ماهاویرا بود، معاصر بودا، که برهنه زندگی می کرد. او بودا را به عنوان روشن ضمیر نپذیرفته بود، زیرا که بودا برهنه زندگی نمی کرد. برای ماهاویرا سه دست لباس یک تجمل بود: مردی که در تابستان و زمستان و در باران برهنه می زیست. طبیعی است که او حق دارد به بودا بگوید، "تو در یک تجمل زیاد زندگی می کنی. سه دست لباس؟! تو خیلی مادی گرا هستی!"

مترجم: محسن خاتمی