چاکرای مولاداهارا

نخستین و بنیادی¬ترین چاکرا، چاکرای مولاداهارا (Muladhara Chakra) است-به همین سبب آن را مولاداهارا نامیده¬اند: مولاداهارا یعنی اساسی¬ترین، یعنی بنیادی. مول (Mul) به معنی اساسی و ریشه¬ای است. چاکرا مولاداهارا مرکزی است که درست همین الآن انرژی جنسی (Sex Energy) در آنجا در دسترس است؛ ولی جامعه آسیب بسیار زیادی به این چاکرا زده است.

انرژی جنسی بسیار تقبیح و محکوم شده است، به نوعی که نمی¬توان از آن لذت ببری. و به همین سبب است که انرژی آن در یکی از سه مرکز: دهانی(Oral)، مقعدی (Anal)، تناسلی (Genital) ثابت ومتوقف می¬شود. این انرژی دیگر نمی¬تواند رو به بالا سیر کند.

 

تانترا (Tantra) می¬گوید: انسان ناگزیر است از این سه یا رها شده و یا نابود شود. بنابراین، تانترا بر آن است که نخستین کار بزرگ باید در چاکرای مولاداهارا صورت پذیرد. برای رهایی وآرامش مرکز دهانی، جیغ کشیدن، خندیدن، فریاد زدن، گریستن و اشک ریختن بسیار سودمند است. به همین دلیل است که من از انواع روان¬درمانی¬های گروهی، مثل رویارویی (encounter)، گشتالت (gestalt)، و آغازین (primal)، راهکارهایی را برمی¬گزینم که جملگی در تسکین وسواس و دلمشغولی دهانی مؤثرند. برای رهایی از دغدغه مقعدی هم پرانایم (pranayam)، باستریکا (bastrika)- تنفس تند، بی نظم و آشفته- بسیار کارساز است. زیرا مستقیماً بر مرکز مقعدی ضربه می¬زند و تو را قادر می¬سازد تا ساز و کار آن را رها و آرام کنی. از همین روی، مراقبه پویا (dynamic meditation) ارزشی فوق¬العاده دارد.

و سپس مرکز جنسی (sex Central): این مرکز باید از بار گناه، نکوهش و محکومیت رها شود. تو ناگزیری که بازآموزی درمورد آن را شروع کنی؛ تنها پس ازآن است که مرکز مصدوم جنسی می¬تواند در راهی سالم به کار افتد. باید بازآموزی لذت بردن از ان را، بی هیچ گناهی آغاز کنی.چاکرای مولاداهارا می¬بایست آرام و آسوده باشد- رها از یبوست، رها از اسهال. این چاکرا باید در وضعیتی بهینه، صد در صد مطلوب، عمل کند. آن وقت است که انرژی شروع به حرکت می¬کند.