درباره ما


فعالیت های ما از سال 2002-2003  آغاز شده است جهت ترجمه و انتشار مطالب آگاهی بخش اشو و همچنین برگزاری کلاس ها و همایش هاش مرتبط (که این بخش غیر فعال شد!  ) - تمامی خدمات ما به طور رایگان بوده و خواهد بود!


توضیحات:
این وب سایت به هیچ گروه و دسته ای وابسته نمی باشد
 قصد توهین به هیچ دین، آئین، ملت و مرامی را نداریم
 هدف ما ترویج دین یا فرهنگی خاص نیست
 اطلاعات این سایت قابل اعتماد بوده و از مراجع اصلی استفاده شده است
 گفتارهای اشو (طبق گفته او) بدون هیچ تغییر و یا سانسوری در این سایت درج شده است
 اهداف:
گشودن پنجره ای هرچند کوچک به روی حقیقت بی کران
 معرفی فردی که مسیر زندگی میلیونها انسان را از خواب به بیداری تغییر داد


 کلام اشو:

 "قصد من تنها آن است که تو را باز به خود برگردانم. تو دزدیده شده ای! بر توحجابی افکنده اند و به هر طریق ممکن شرطی ات کرده اند تمام درهای منتهی به خودت را بسته اند. تمامی کار من آن است که در تو درها و پنجره ها بگشایم و اگر بتوانم تمامی دیوارها را فرو بریزیم و در زیر آسمان رهایت کنم؛ آن گاه در خواهی یافت که مذهب چیست..."

 

www.oshods.com