اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

زندگی را راحت بگیر

زندگي را بايد بسيار راحت گرفت، ولي ما طوري بار آمده ايم كه هر چيزي يك مشكل جدي مي شود. حالا در اين چه اشكالي هست؟ من هيچ مشكلي نمي بينم. اين فقط هوشمندي است. 

اوقاتي وجود دارند كه نياز به سرپناه داري و اوقاتي هست كه به آسماني باز نياز داري.

بنابراين طبق لحظه زندگي كن، بدون هيچ تصميم گيري از قبل.  درواقع، تصميم گيري ازقبل مشكل آفرين است.

 

من در كلكته در منزل دوستي زندگي مي كردم. او اعتقادات جينيسم Jainism داشت و پس از غروب آفتاب غذا نمي خورد، پس به من گفت، "ما بعداً حرف مي زنيم. آفتاب در حال غروب است و من بايد غذا بخورم." آفتاب غروب كرده بود ، او اين را مي دانست، 

من اين را مي دانستم، ولي فايده اي نداشت..... بنابراين به جاي اينكه سر ميزنهارخوري غذا بخورد، در همان تراس كه بود غذا خورد، زيرا كه هنوز قدري نور وجود داشت.

پس از غذا به او گفتم، "تو حتي خدايان خودت را نيز گول مي زني."

گفت، "منظورت چيست؟"

گفتم، "چه سرميزنهاري غذا مي خوردي و چه روي تراس، زمان يكي بود و خورشيد هم غروب كرده بود. آري، داخل قدري تاريكتر بود و بيرون قدري روشن تر. ولي خورشيدي وجود نداشت. تو غروب را ديدي و من هم ديدم، ولي نمي خواستم تو را آشفته كنم."

گفت، "ولي انسان بايد سازش كند."

گفتم، "تو مجبوري سازش كني، زيرا پيشاپيش برخي از قراردادهاي زندگي را 

پذيرفته اي. وگرنه اشكالي وجود نداشت. اگر تصميم نگرفته بودي كه غذاخوردن پيش از غروب آفتاب عملي مذهبي است، آنوقت ابداً مسئله اي وجود نمي داشت. 

و اين قرارداد تقريباً در پنج هزار سال پيش بسته شده كه برقي وجود نداشت. تو اينك در كاخي با تهويه مطبوع زندگي مي كني. در داخل نوري بهتر وجود دارد.

آن قرارداد براي اين بسته شده بود كه در تاريكي غذا نخوري و حشره اي در آن نيفتد..."

و اين در روستاهاي هند رخ مي دهد، وقتي در شب غذا مي خورند، حتي چراغي كوچك هم ندارند... تاريك مطلق است. مي تواني هر حشره اي را كه در ظرف غذايت بيفتد بخوري! 

و اين در آن زمان كاملاً به جا و درست بود. ولي آن مردمان از وجود برق آگاهي نداشتند.

حالا در خانه اي كه تهويه ي مطبوع دارد، جايي كه حشره اي نيست و نور در دسترس است ،هر مقدار نور كه بخواهي ، اين فقط احمقانه است... همين مفهوم خورشيد يا نبودن خورشيد.

هروقت ازپيش تصميم بگيري، هميشه مشكل وجود خواهد داشت، زيرا زندگي راه خودش را مي رود. زندگي از تعصبات تو، از انضباط هاي تو آگاهي ندارد ، و هيچ تعهدي ندارد كه از آن ها پيروي كند. و تو دچار مشكل مي شوي و آنوقت زندگي جدي تر و 

جدي تر مي شود، زيرا بايد سازشكاري كني، احساس گناه مي كني ، كه ضعيف هستي. 

اگر هم سازش نكني، شكست خواهي خورد، خودت را آزار خواهي داد.

به نظر من، زندگي چيزي بسيار ساده، بازيگوشانه و سبك است. آن را با جدي بودن خودت مختل نكن. با آن حركت كن.

پس وقتي كه هوا داغ است، آش داغ نخور، نوشيدني خنكي بنوش. وقتي كه هوا سرد است، آنوقت تغيير بده، نيازي نيست كه يك اصل را همه روز براي هميشه تكرار كني. 

اين چيزي است كه مردم را بسيار رنج مي دهد، زيرا آنان تغيير نمي كنند. آنان مي پندارند كه اگر از اصول تغيير ناپذير خود عدول نكنند، اين به آنان قدرت مي بخشد. 

آنان در اشتباه هستند. اين فقط تمامي نيروي آنان را تحليل مي برد و آنان ناتوان ترين مردم روي زمين هستند. آنان همچون كودكاني خردسال هستند كه رشد كرده اند و هنوز هم همان پيژامه هاي زمان كودكي شان را برتن كرده اند. اين به نظر  مسخره مي آيد. آنان دچار مشكل هستند، آنان در تمام اوقات آن پيژامه ها را دودستي نگه داشته اند، 

زيرا بارها و بارها به تنشان تنگ شده است. نه، همانطور كه رشد مي كنيد، پيژامه هاي شما نيز بايد رشد كند، ولي چون آن ها بزرگ نمي شوند، بايد آن ها را عوض كني.

پس من مشكلي در اين نمي بينم، ولي مي توانم ببينم كه اين فقط مشكل يك نفر نيست. ميليون ها انسان اينگونه زندگي مي كنند. آنان يك انضباط خشك مي سازند و آنوقت دچار مشكل مي شوند. هيچكس به جز همان انضباط خودشان، آنان را دچار مشكل نمي كند. 

اگر آن ها را ترك كنند، احساس بدي خواهند داشت و اگر از آن ها پيروي كنند، دچار رنج مي شوند.

زياد به خودت سخت نگير. قدري با خودت مهربان تر و عاشقانه تر رفتار كن. پس من يك زندگي پر از انضباط به شما آموزش نمي دهم. من آشكارا يك زندگي بدون انضباط را 

به شما آموزش مي دهم، يك زندگي هوشمندانه كه با هر تغييري در اطراف شما، تغيير 

مي كند. شما يك انضباط خشك نداريد كه با تغيير كردن مشكل آفرين شود. 

مطلقاً بدون انظباط باش و فقط زندگي را دنبال كن. و آنوقت در زندگي دچار عذاب نخواهي بود.

مي تواني تمام اين زندگي را سرشار از رقص و آواز زندگي كني و از تمام اين رقص ها و آواز ها احساسي از شكرگزاري برخواهد خاست. و من آن احساس شكرگزاري را ديانت تو مي خوانم ، شكرگزاري از جهان هستي.

 

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116