اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

راهی به ترکستان

گاهی به جایی میرسی که احساس میکنی همهیِ آموزشهایی که تاکنون دیدهای، راهی به ترکستان بوده است. گاهی احساس میکنی معلمان و والدین تو، که تو را برای بالا رفتن از این نردبان تشویق کردهاند، همه در خوابی عمیق فرو رفتهاند.
این راه، راهیست که بازگشت ندارد. تو نمیتوانی جوانی را از سر بگیری. عمر رفته هرگز باز نمیگردد. وقتی پژمرده میشوی، خشک میشوی و میمیری، دیگر امیدی به جوانه زدن دوباره نیست. برای چنین توفیقی، باید خشک شوی، سفت شوی، سنگ شوی . صدای خوش عشق، در دلی که سنگ است طنین نمیاندازد. دلی که در رقابتهای مادی و سیاسی سنگ شده است، همهی ارزشهای قشنگ زندگی را؛ عشق را، شور را، شعور را، شعر را، خنده را، عرفان را، رقص را، نیایش را، در خود دفن کرده است. در این گاوصندوقِ سنگی، جز پول، هیچچیز قرار نمیگیرد.
توانگر میگوید:« من در همهیِ عمر خود، کوشیدهام تا بیشتر و بیشتر به دست آورم. اکنون میبینم که بر خطا بودهام. لطف کن و با ما از بخشش سخن بگو. من دیگر چیزی از این دست نمیخواهم. تلاشِ من برای داشتن و بیشتر داشتن، احمقانه بوده است. این میل، مرا ویران کرده است. بیا و آبادم کن. بیا و با من از بخشش سخن بگو. شاید بخشش، درخت خشکیدهیِ وجودم را احیا کند. میخواهم زنده شوم. از مردگی بیزارم. شاید نسیم عشق نیز بر من بوزد، شاید پرتو عشق نیز بر من بیفتد. من داشتن را تجربه کردهام، کمکم کن تا بودن را نیز تجربه کنم. من تاکنون نبودهام. گمان میکردم که هستم. میل به داشتن بیشتر، هستی مرا از من گرفته است، شاید بخشش، آن را به من بازگرداند. »
کسانی که از این میل گذشتهاند، بصیرت جاودانه را نصیب بردهاند. اگر طالب رقصی در دل هستی، اگر طالب آرامشی در روح هستی، اگر بیداری را میخواهی، همهچیز را ببخش. این کار، مخالفت با دنیا نیست. این کار، انزوا پیشه کردن نیست. این کار مخالفت با ثروت نیست. این کار، تولدِ در دنیاست. من آموزگار فقر و تنگدستی نیستم، من آموزگار توانگری روح هستم. من آموزگار بهرهمندی از دنیا هستم. تا میتوانید ثروتمند شوید، اما نه برای نگه داشتن، بلکه برای بخشیدن. ثروتی که بخشیده میشود، میماند. ثروتی که احتکار میشود، بر باد میرود.
بخشش آنگاه ممکن میشود که ثروتی در میان باشد. کسی که ندارد، از نعمت بخشیدن نیز محروم میماند. کسی که ندارد، در دل هوس داشتن را میپروراند. ذهنِ چنین آدمی هرگز فارغ نیست. من هرگز زندگیِ رهبانی را تبلیغ نمیکنم. رهبانان ضد زندگیاند.
این معادلهای ساده است: اگر داشته باشی، میبخشی. اگر نداشته باشی، از چه چیزی میتوانی ببخشی؟ ممکن است کسی که داشته و بخشیده، به ظاهر شبیه کسی باشد که هرگز نداشته است، اما شأن این کجا و شأن آن کجا؟ اینان به لحاظ روحی و روانی در یک جایگاه نیستند. من ابتدا داشتن را میآموزانم، آنگاه از بخشش سخن میگویم.
اشو - زبان فرشتگان
www.oshods.com

 

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116