اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

مدیتیشن

در پنجم: خودپنداری

پنجمین در خودپنداری (self – image) یا تصور نفس است کودک نگریستن به درون امور و تجربه کردن آنها را می آموزد وقتی احساس می شود که والدین با او خوبند او فکر می کند: من خوبم وقتی آنان وی را تحسین می کنند احساس می کند: من خوبم هنگامی که آنان با خشم به او می نگرند سرش فریاد می زنند و می گویند: این کار را نکن! حس می کند: چیز نادرستی در من است وی پس می نشیند.

روز اول مدرسه از کودکی پرسیدند: اسمت چیست؟

 

گفت: جانی نکن(jonny don’t)! 

معلم گیج شده بود گفت: جانی نکن؟ هرگز چنین اسمی نشنیده ام!

کودک گفت: هر زمان هر آنچه بکنم این نام من است – مادرم فریاد می زند: جانی نکن! پدرم داد می کشد: جانی نکن! بنابراین فکر می کنم اسم من همین است نکن! همیشه وجود دارد آنچه که می کنم مطرح نیست و تفاوتی ندارد.

پنجمین در جایی است که از آن اخلاقیات وارد می شود: یک اخلاق گرا می شوی احساس بسیار خوبی را تجربه می کنی: پرهیزگارتر از همه ای! اما در شکست در مخالفت بی اخلاق می شوی و شروع می کنی با تمام عالم و آدم جنگیدن تا به تمام دنیا نشان بدهی.

فریتز پرلز (fritz perls) بنیانگذار مکتب گشتالت (gestalt) در مورد یکی از تجاربی که در زندگی اش بسیار بنیادی از کار درآمد مطلبی نوشته است وی یک روانکاو بود و در حال ممارست در آفریقا آزمون بسیار خوبی بود چون تنها روانکاو در آنجا بود اتوموبیل بزرگی داشت یک ویلای ییلاقی یک طبقه با یک باغ و یک استخر شنا – و هر آنچه که یک ذهن میانه حال می خواهد داشته باشد تجملات طبقه متوسط.

و سپس زد و وی به وین (Vienna) رفت تا در یک کنفرانس جهانی روانکاوی شرکت کند البته وی در آفریقا آدم موفقی بود بنابراین فکر می کرد که فروید (freud) مایل است او را تحویل بگیرد خوشامدگویی بزرگی در انتظار اوست و فروید برای کل روانکاوان ژستی پدرانه داشت بنابراین او هم می خواست فروید تحسینش کند او نامه ای نوشته و ماه ها روی آن کار کرده بود چون می خواست خود را به فروید بشناساند نامه را نوشت اما هیچ پاسخ و واکنشی در کار نبود فروید خیلی سرد بود بقیه روانکاوان هم خیلی سرد بودند به نامه اش تقریبا هیچ توجه و اشاره ای نشده بود خیلی جا خورده و افسرده شده بود ولی کماکان امید داشت که فروید را ببیند و بعد لابد باید چیزی اتفاق افتد.

او به دیدن فروید رفت درست روی پله ها بود حتی به در محل کنفرانس هم وارد نشده بود و فروید هم آنجا ایستاده بود و او به فروید – فقط برای آنکه تحت تاثیرش قرار دهد – گفت: من از هزاران مایل راه آمده ام و فروید به جای آنکه به او خوشامد بگوید گفت: و کی برخواهی گشت؟ این گفته او را سخت آزرد: این هم شد خوشامدگویی؟ کی برخواهی گشت؟ و کل گفتگو همین بود – تمام شد! همین بس!

وي به آفريقا برگشت و مدام توي سرش تكرار مي كرد عين يك مانترا: نشانت خواهم داد نشانت خواهم داد! و كوشيد تا به او نشان دهد: وي بزرگترين جنبش را عليه روانكاوان آفريد – گشتالت.

اين واكنشي كودكانه است.

اييا كودك مورد پذيرش است – آن وقت احساس خوبي دارد و بعد هم براي انجام هر آنچه كه والدين بخواهند مهياست يا اگر به كرات سرزنش شده و به حرمان دچار آيد آن وقت شروع مي كند به فكر كردن كه: هيچ امكاني وجود ندارد تا عشق آنان را دريافت كنم اما به توجهشان نيازمندم اگر از راه درست نمي توانم توجه آنها را جلب كنم از راه غلط نظرشان را به خود معطوف خواهم كرد حال سيگار خواهم كشيد استمناء خواهم كرد به خود و ديگران آسيب خواهم رساند كل كارهايي را خواهم كرد كه آنها بگويند: نكن! ولي از اين طريق آنان را در تصرف خود نگاه خواهم داشت به آنها نشان خواهم داد.

اين پنجمين در است در خودپنداري گناهكار و پاكدامن اينجا گير مي افتند ميليون ها مردم همين جا گير كرده اند و مدام مي خواهند كه از سوي حق تعالي تحسين شوند و از اين روي پيوسته خود را آزارند و شكنجه مي كنند صرفا به اين نيت كه خداوند به آنها بگويد: بله تو خود را براي من آزرده اي گويي كه خداوند رحمان خود آزار است يا ديگر آزار يا چيزي از اين دست.

مردم خود را با اين تصور ذهني شكنجه مي كنند كه پروردگار را خشنود خواهند كرد مقصودت از اين كارها چيست؟ رياضت مي كشي و فكر مي كني كه خداوند از تو بس شادمان خواهد شد؟ خودت را از گرسنگي مي كشي و تصور مي كني پروردگار را راضي كرده اي؟ مگر حق تعالي ديگر آزار است؟ مگر از شكنجه مردم لذت مي برد؟

و اين كاري است كه زاهد نماها يا به اصطلاح زهاد كرده اند: شكنجه خود و چشم دوختن به آسمان كل تصور ذهني نهفته در پس رياضت همين است باوري نفساني است و تمامي پندارهاي نفساني ابلهانه اند.

 

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116