اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

مدیتیشن

مدیتیشن نور طلایی


این روشی ساده برای دگرگون کردن انرژی شما و هدایتش به بالا است. این فرآیند می بایست حداقل روزی دو بار انجام شود.
بهترین زمان صبح زود است، درست قبل از این که از جایت برخیزی. لحظه ای که احساس کردی بیدار شده ای، به مدت بیست دقیقه انجامش بده. بی معطلی انجامش بده، بی درنگ. زیرا زمانی که تازه از خواب بیدار شده ای بسیار ظریف و پذیرایی. زمانی که تازه از خواب بیدار شده ای بسیار تازه و سرزنده ای

و تأثیر آن به عمق درونت خواهد رفت. زمانی که تازه از خواب بیدار شده ای، کمتر در ذهنی، از این رو شکاف هایی وجود دارد که از طریق آنها روش به هسته ی درونی ات نفوذ خواهد کرد. و صبح زود وقتی داری بیدار می شوی و وقتی کل زمین درحال بیدار شدن است، جریان بیداری عظیمی در سراسر جهان وجود دارد - از این جریان استفاده کن، این فرصت را از دست نده.
تمام مذاهب باستانی عادت دارند صبح زود نیایش کنند، در هنگام طلوع خورشید، زیرا طلوع خورشید، طلوع تمام انرژی های هستی است. هنگام طلوع آسان تر است، در آن لحظه می توانی به سادگی بر موج انرژی بالا رونده سوار شوی. اما هنگام عصر سخت تر است، انرژی ها به عقب باز می گردند و تو با جریان مبارزه می کنی. اما هنگام صبح با جریان همراه می شوی.
به سادگی همانطوری که در تخت دراز می کشی، به پشت دراز بکش. چشمانت را بسته نگه دار. وقتی نفس را به درون می دهی تصور کن نور عظیمی از سر وارد بدنت می شود، گویی که خورشید درست نزدیک سرت طلوع کرده باشد. تو خالی هستی و نور طلایی به درون سرت می ریزد، و می رود و می رود، عمیق و عمیق تا که از پاهایت خارج شود. وقتی نفس را به درون می دهی، با این تصور انجامش بده. آن نور طلایی کمک خواهد کرد. کل بدنت را پاک و کاملاً از خلاقیت پر می کند. این انرژی مردانه است.
و زمانی که نفس را بیرون می دهی، چیز دیگری را تصور کن: تاریکی از طریق پاهایت وارد می شود، رود تاریک عظیمی از پاهایت وارد می شود، بالا می آید و از سرت بیرون می رود. آهسته انجامش بده، عمیق نفس بکش تا بتوانی تصورش کنی. این انرژی زنانه است. تو را تسکین می دهد، تو را پذیرا می سازد، تو را آرام می کند، به تو آسودگی می دهد. آهسته برو، و درست بعد از خواب می توانی تنفس عمیق و آهسته ای داشته باشی، زیرا بدن استراحت کرده و آسوده است.
دومین زمان مناسب، شب موقع خوابیدن است. در تخت دراز بکش، چند دقیقه آسوده شو. وقتی شروع به این احساس کردی که بین خواب و بیداری حرکت می کنی، درست در میانه، دوباره فرآیند را آغاز کن. بیست دقیقه انجامش بده. اگر در هنگام انجام دادنش به خواب بروی، عالی است. زیرا تأثیرش در ناخودآگاه می ماند و به کار ادامه می دهد.
اگر این روش ساده را سه ماه انجام دهی، شگفت زده خواهی شد - نیازی به سرکوب نیست، دگرگونی شروع به رخ دادن نموده است.

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116