اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

ترجمه های جدید

همه چیز بهم ربط دارند

هریک و تمامی عناصر سپهرهای عینی و ذهنی با هم مرتبط هستند، و در عین حال مستقل؛
او می گوید که دنیای بیرون ودنیای درون هردو مستقل هستند ولی مرتبط، زیرا عملکرد این دو باهم متفاوت است. آن ها با هم ربط دارند زیرا نمی توانند جدا ازهم وجود داشته باشند. بیرون بدون درون نمی تواند وجودداشته باشد، درون هم بدون بیرون نمی تواند وجودداشته باشد، بنابراین به هم ربط دارند. ولی عملکرد این دو باهم تفاوت دارند: بیرون به سمت اشیاء حرکت می کند و درون به سمت ذهنیات حرکت می کند.


جهت این دو با هم تفاوت دارد، ولی در یک نقطه به هم مربوط هستند.
او جمله ای بسیار با اهمیت را بیان می کند که فقط وقتی برایت روشن می شود که در مرکز وجود خودت ایستاده باشی - مطلقاٌ روشن، بدون هیچ غباری در چشمانت - و خواهی دید که دنیای عینی زیبایی خودش را دارد، واقعیت خودش را دارد، معرفت پنهان خودش را دارد؛ درست همانگونه که دنیای درون ستارگان خودش را دارد، آسمان خودش را دارد، گستره ی خودش را دارد و کائنات خودش را دارد. بیرون از تو یک کائنات بی نهایت وجود دارد، در درونت نیز یک کائنات بی نهایت وجود دارد. هردو به هم مربوط هستند، هردو مستقل از هم هستند، ولی عملکردشان باهم متفاوت است.
اگر در خط بیرونی حرکت کنی، خودت را خواهی یافت که بیشتر و بیشتر علمی می شوی.
اگر در خط درونی حرکت کنی، خودت را خواهی یافت که بیشتر و بیشتر عارف می شوی.
این دو به هم ربط دارند، درعین حال با اینکه هریک مقام خود را حفظ می کنند،
بطور متفاوت عمل می کنند.
شکل، شخصیت و ظاهر را متفاوت می سازد؛ صدا، طعم، بو، راحتی را از ناراحتی متفاوت می سازند.
آن تاریک همه چیز را یکی می سازد؛ روشنایی همه چیز را متفاوت می سازد.
ولی این ها فقط ظاهر هستند. در تاریکی نمی توانی ببینی، بنابراین همه چیز به نظر یکی می آید. در نور، می توانی ببینی، بنابراین همه چیز به نظر جدا از هم می رسد. ولی این چیزهای جداگانه در عمق ریشه ها با هم متصل هستند.
ما همگی به یک مرکز کائنات متصل هستیم. ما بعنوان شاخه ها، برگ ها از هم جدا هستیم، ولی وقتی که به سطح
ریشه ها در ژرفا برویم، تمام شاخه ها، تمام برگ ها، تمام گل ها از همان ریشه ها تغذیه می شوند.
جهان هستی تو را و درختان را و کوهستان ها را و پرنده ها را بطور مساوی تغذیه می کند.
بنابراین، این یک راز است که یک جهان هستی به اشکال چنین متفاوتی متجلی می سازد. این تنوع در بیانات و تجلیات، زندگی را زیبا می کند. این تنوع، زندگی را از کسالت و یکنواختی بیرون می آورد. این تنوع نوعی غنا است، ولی این یگانگی زندگی را برابر می سازد. هیچکس فروتر نیست، هیچکس برتر نیست، بنابراین نیازی به هیچ مقایسه نیست.
چهار عنصر به طبیعت خود بازمی گردند، همچون کودکی نزد مادر خود.
این چیزی است که من به شما می گفته ام. زمانی که منبع زندگی نیز همان هدف زندگی بشود، آن دایره کامل شده است. و هرگاه که دایره کامل شود، دیگر مجبور نیستی بی جهت در چرخه ی زایش و مرگ حرکت کنی: بازهم تولد و بازهم مرگ. تو میلیون ها سال است که در این چرخه ی زایش و مرگ حرکت کرده ای. حالا زمانش رسیده که از این چرخه بیرون بپری. خود همین بیرون پریدن از این چرخه یعنی اشراق.
آتش داغ است، باد متحرک است، آب خیس است و زمین سخت. چشم ها می بینند، گوش ها می شنوند،
 بینی بو می کشد، زبان مزه می کند: یکی شور است و دیگری ترش.
هریک از دیگری مستقل است، ولی برگ های متفاوت از یک ریشه هستند.
تو با زبان مزه می کنی، با چشم ها می بینی، با دست ها لمس می کنی. تمام حس هایت با هم تفاوت دارند، نمی توانی با دستهایت ببینی، نمی توانی با چشم هایت مزه کنی و نمی توانی با گوش هایت ببویی. این ها همگی ازهم جدا هستند،
ولی همگی در یک مغز به هم می پیوندند، جایی که مانند شاخه های جداگانه به هم می رسند.
همگی این حواس یک مغز را تغذیه می کنند و همان یک مغز این ها را تغذیه می کند.
هرچیزی که دست ها از راه لمس کردن می آوردند، به همان مغز می رسد. هرآنچه که بینی از بوها می آورد به همان مغز می رسد. چشم ها برآورد خودشان را از دنیا به همان مغز می آورند. این حواس فقط شاخه هایی هستند که
در جهت های مختلف روییده اند، برای گردآوری تجارب مختلف و برای غنی تر سازی مغز.
ولی همگی آن ها در یک مغز ریشه دارند.
سکیتو فقط یک نمونه می آورد. ما همگی جدا هستیم، مستقل؛ ولی همگی ما در یک جهان هستی ریشه داریم.
ما باید مستقل باشیم، ما باید فردیت داشته باشیم، ولی نباید ازیاد ببریم که در نهایت یکی هستیم، امواجی از یک اقیانوس.
باشوBasho  نوشت:
چه خوشبختی است این:
گذر از این رودخانه ی تابستانی
با دمپایی در دست!
برای فردی که به اشراق رسیده است، همه چیز به یک راز تبدیل می شود.

مترجم: محسن خاتمی

 

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116