اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

ترجمه های جدید

شکوفایی مرکز زندگی

انرژی زندگی از تمام جهات جاری است اما کسانی که مرکز نافشان باز نیست از آن جریان محروم خواهند شد . آنها حتی در موردش نخواهند دانست . آنها حتی نخواهند فهمید که این انرژی آنجاست و می تواند بر آنان تأثیر بگذارد ، که چیزی درون آنها پنهان است که می تواند باز شود . آنها حتی این را هم نمی دانند . این شکوفایی ناف که از روزگار باستان به لوتوس معروف است ، به این دلیل لوتوس نامیده می شود که امکان باز شدن را دارد – انرژی زندگی ممکن است آن را باز کند . فرد برای این نیاز به تدارک دارد . به همین خاطر، مرکز ما

، باید در دسترس آسمان باز باشد و ما باید توجه مان را به آن بدهیم . سپس آن انرژی زندگی که در دسترس ماست می تواند به مرکز ناف برسد و زندگی بدهد. من در این مورد ، صبح  چیزهایی را به شما گفتم .

آن چگونه ممکن است ؟ شکوفایی مرکز زندگی مان چگونه ممکن است ؟ پس هر انرژی نامرئی که از تمام جهات جریان دارد می تواند با آن ارتباط برقرار کند ؟ آن چگونه روی می دهد ؟

چیزهایی را به یاد دارم که اینک ، امشب در مورد آنها با شما سخن می گویم ، تا فردا بتوانیم در مورد نکته ی دوم سخن بگوییم .

نکته ی اول : تو تنفس می کنی .... هرچه عمیق تر باشد بیشتر می توانی بر روی ناف و توسعه دادن آن کار کنی . اما هیچ چیزی در موردش نمی دانیم . ما حتی نمی دانیم چقدر تنفس می کنیم یا چقدر کم تنفس می کنیم – یا چقدر نیاز است . هرچه بیشتر نگران شویم ، بیشتر از فکر پر می شویم . شاید از این ناآگاه باشی که هرچه مغز بیشتر پر باشد ، جریان تنفس کمتر می شود . مسدود می شود . 

تا به حال مشاهده کرده ای که وقتی خشمگینی ، تنفس به گونه ای حرکت می کند و وقتی آرامی به گونه ای دیگر ؟  تا به حال مشاهده کرده ای که اگر آرزوی شدید شهوانی در ذهن باشد تنفس به گونه ای حرکت می کند ، اما اگر ذهن با احساسات زیبا پر باشد آنگاه تنفس به گونه ای دیگر حرکت می کند ؟

آیا تا به حال مشاهده کرده ای که یک بیمار به گونه ای خاص تنفس می کند و انسان سالم به گونه ای دیگر ؟ جریان تنفس بر طبق وضعیت ذهن ، لحظه به لحظه تغییر می کند . 

برعکس آن نیز درست است . اگر جریان تنفست کاملاً هماهنگ و هارمونی باشد، آنگاه وضعیت ذهنت را تغییر می دهد . چه ذهنت را تغییر دهی و تنفست تغییر کند ، چه تنفست را تغییر دهی و بر ذهنت اثر کند . 

برای کسی که می خواهد مراکز زندگی اش را توسعه دهد و بر آنها اثر بگذارد ، اولین چیز تنفس ریتمیک است . موقع نشستن ، ایستادن یا حرکت ، تنفس او باید چنان هماهنگ و آرام و عمیق باشد که بتواند موسیقی متفاوتی را تجربه کند ، هارمونی متفاوتی از تنفس در روز و شب . هنگامی که در راه قدم می زنید و کار دیگری نمی کنید ، بسیار سرورانگیز خواهد بود اگر عمیق ، ساکت ، آهسته و هماهنگ تنفس کنید . 

دو فایده خواهد داشت . اگر تنفس هماهنگ بماند ، فکر کردنت کم خواهد شد ، تقریباً فکری نخواهد بود . اگر تنفس کامل باشد ، افکار ذهن کاملاً ناپدید می شوند. تنفس بر افکار ذهن تأثیر عمیق و وسیعی دارد . تنفس درست هزینه ای ندارد و تو برای تنفس درست نیازی به صرف وقت اضافه نیستی . با نشستن در قطار ، با راه رفتن در جاده ، با نشستن در خانه – اگر پروسه ی تنفس عمیق و آرام ادامه یابد ، آنگاه در طی چند روز این پروسه خود به خودی خواهد شد . تو حتی از آن آگاه نخواهی بود . تنفس خودش عمیق و آهسته حرکت خواهد کرد . 

با تنفس عمیق تر و آرام تر ، مرکز نافت بیشتر توسعه خواهد یافت . هرگاه نفس می کشی ، نفس به مرکز ناف برخورد می کند . اگر نفس از بالای مرکز ناف به درون رود و بیرون آید ، آنگاه آهسته آهسته مرکز بلا استفاده می شود ، ضعیف می شود . نفس آن را نمی کوبد . 

در زمانهای قدیم مردم سرنخ هایی ، فرمولی برای تنفس یافته بودند . اما انسان چنان کم هوش است که شروع کرده به تکرار فرمولها ، بدون آن که معنای آن را دریابد ، بدون درک آنها . مانند این : که دانشمندان فرمولی برای آب پیدا کرده اند – H2O . آنها می گویند که با ترکیب اکسیژن و هیدروژن ، آب به وجود می آید. دو اتم از هیدروژن و یک اتم از اکسیژن فرمول H2O را می سازد . حال اگر کسی شروع به تکرار H2O,H2O  کند ، همانگونه که مردم راما راما ، اوم اوم را تکرار می کنند . آنگاه ما می گوییم او دیوانه است – زیرا با تکرار فرمول چه اتفاقی می افتد ؟ فرمول فقط یک نکته را درباره ی چیزی نشان می دهد . اگر بفهمی درباره ی چیست ، آنگاه فرمول با ارزش است . 

اغلب می شنوی کسانی نشسته اند و صدای AUM را تکرار می کنند . آنها نمی دانند که AUM فرمولی شبیه H2O  است . سه حرف در AUM وجود دارد. آنها A,U,M  هستند . شاید توجه نکرده باشی که اگر دهانت را ببندی و با صدای بلند در درون بگویی AA ، احساس خواهی کرد که صدای A در سرت طنین انداخته است . A  بر مرکز سر دلالت دارد . اگر در درون بگویی U آنگاه احساس خواهی کرد که صدای U  در قلبت طنین انداخته . U  بر قلب دلالت دارد . و اگر در درون بگویی M  ، بخش سوم AUM ، آنگاه احساس خواهی کرد نزدیک نافت طنین انداخته . سه صدای A,U,M  بر سر ، قلب و ناف دلالت دارند . اگر بگویی M  ، تمام انرژی آن را در ناف احساس خواهی کرد . اگر بگویی U  ، احساس خواهی کرد که انرژی به سمت قلب می رود . اگر بگویی A ، آنگاه A در سر طنین می اندارد و ناپدید می شود . 

این فرمول است . فرد باید از  A  به U و از U به  M برود . فقط با تکرار AUM اتفاقی رخ نمی دهد . بنابراین آن پروسه ها که ما را در این جهت قرار می دهند – از A   تا U و از U تا   M – را باید فرد بدانها توجه نماید . تنفس عمیق اولین پروسه است . تنفس عمیق تر ، هماهنگی بیشتر ایجاد می کند ، انرژی زندگی بیشتری در تو برمی خیزد ، از نافت شروع به ساطع شدن می کند.

نافت به یک مرکز زنده تبدیل می شود . طی چند روز احساس می کنی که انرژی از نافت جاری است و نیز انرژی را که به درون می رود را حس می کنی . مرکز زنده و پویایی را در نزدیک نافت خواهی یافت که شروع به توسعه کرده است . 

به زودی این را حس می کنی ، تجربه های بسیار بیشتری شروع به رخ دادن در اطراف این مرکز می کنند .

از نظر فیزیولوژیکی ، تنفس اولین کار برای توسعه ی مرکز ناف است 

برگردان: حامد مهری Hamed Mehri

از کتاب: سفر درونی inner journey

OSHODS.com

 

 

 

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116