اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

ترجمه های جدید

در درونت هیچ خودی نخواهی دید

شنیده ام : مردی که در تمام زندگی اش بسیار پرهیزکار بود و روزی ده ساعت مدام نیایش می کرد درگذشت . او درست برعکس برادرش در بدبختی و بیچارگی مرد ، زنش او را ترک کرده بود ، شریکش به او خیانت کرده بود ، خانه اش سوخته بود و بچه هایش خلافکار شده بودند . از سوی دیگر برادرش که کل زندگی اش یکبار هم نیایش نکرده بود ثروتمند و سالم بود . زنی فوق العاده و بچه های خوبی داشت .
خدایا من شکایت نمی کنم ، تو می دانی » : وقتی مرد پرهیزکار با خدا روبرو شد پرسید که گله نمی کنم . وقتی خانه ام را از من گرفتی به عنوان سپاسگزاری تو را نیایش کردم ،می دانستم که حکمتی در آن است . وقتی همسرم از من جدا شد

باز تو را نیایش کردم زیرا می دانستم که حکمتی در آن است . وقتی بچه هایم به مخالفت با من برخاستند دوباره تو را نیایش کردم زیرا می دانستم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست و من باید به خرد الهی تعظیم کنم . اما چرا تمام این اتفاقات برای من که روزی ده ساعت نیایش می کردم افتاد و برای برادر شرورم که یک بی خدا بود هیچ اتفاقی رخ نداد ؟
« ! زیرا تو آدم رو مخی هستی » : خدا با انزجار گفت
تو بسیار کسالت آوری ، اعصاب خورد کن هستی . این مرد احتمالا خدا را شکنجه کرده
است . روزی ده ساعت ! فقط به خدای بیچاره فکر کن ! بودا انسان را از دست خدا رها
کرد و خدا را از دست انسان . نگرش بودا چنین است که اگر نیچه در یک سرزمین
بودیستی متولد می شد نمی توانست بگوید خدا مرده است و انسان از این پس آزاد است .
نیازی به این کار نبود . بودا کمک کرد خدا بی هیچ خونریزی ناپدید شود . نیچه مجبور بود
و اینطور نیست که او به مرگ طبیعی مرده « خدا مرده است » : بکشد . نیچه می گوید
باشد – ما مجبور بودیم او را بکشیم ، فقط برای اینکه از دستش رها شویم . انسان چگونه
می تواند با وجود خدا رها باشد ؟ اگر خدا وجود داشته باشد مذهب چیزی جز فرمانبرداری
نخواهد بود . اگر خدا وجود داشته باشد مذهب در حد اطاعت تنزل می یابد .
به همین دلیل در مسیحیت شما درباره آزادی یا موکشا حرفی نمی زنید ، موکشا یعنی آزادی
مطلق و آزادی مطلق شامل آزادی از خدا نیز هست ! وگرنه چگونه می تواند مطلق باشد ؟
اگر کسی باشد که باید به او پاسخگو باشی ، نمی توانی آزاد باشی .
این گفته نیچه که خدا مرده است و ما مجبور بودیم او را بکشیم فقط واکنش به چیزی بود که
مسیحیت ایجاد کرده بود : واکنش به عقده روحی ناشی از اطاعت . مسیحیت برده ها را در
دنیا به وجود آورده بود . نیچه مجبور بود این جمله را بگوید اگر او این کار را نمی کرد
کسی دیگر این کار را می کرد . این یک نیاز اجتناب ناپذیر بود .
مسیحیت هیچ راهی باقی نمی گذارد ... فقط دو راه داری : یا خودت را بکش و تمام
آزادی ات را از دست بده ، به نام خدا یک زامبی شو ! یا خدا را بکش و آزاد شو . و هر
دو زشتند – خود کشی یا قتل .
بودیسم به تو چنین روشهای غلطی نمی دهد . به سادگی می گوید مسئله خدا نیست انسان
است . خدا راهی برای فرار از مسئله است . به درون خودت نگاه کن ، سرچشمه ات را در
درون پیدا کن و تمام مسائل حل خواهند شد .
دوباره به خاطر بسپار : بودا یک بی خدا نیست . او نمی گوید خدا وجود ندارد ، اما مفهوم
او از خدا کاملا متفاوت است. وقتی به عمیق ترین هسته وجودت می آیی ، به سرچشمه ات،
می بینی که تو خدایی .
مسیحیت می گوید : شما پسران خدا هستید . بودیسم می گوید : وقتی خودت را شناختی ،
پسر خدا نیستی ، خود خداگونگی هستی . خدایی جز تو وجود ندارد . خدایی جز کیهان
وجود ندارد . از اینرو بودا هرگز درباره خدا حرف نمی زند . زیرا به جز این خدای
دیگری وجود ندارد .
هستی الهی است .
اما برای دانستنش ، هیچ نیایشی کمک نمی کند . برای دانستنش هیچ فلسفه ای نمی تواند
من » : حامی باشد . برای دانستنش تو باید عمیقا به درون خویش بروی . تنها با این پرسش
که همچون تیری به قلبت فرو برود و هرچه عمیق تر بروی بیشتر می فهمی که تو « کیستم
به عنوان یک فرد وجود نداری .
این معنای تئوری آناتای بودا است – بی خودی – تو در درونت هیچ خودی نخواهی دید .
کل ایده ی شخص بودن ، آهسته آهسته ناپدید می شود . شخص محو می شود . اما نوعی
حضور خواهد بود نه شخصیت . فرد ناپدید می شود و کیهان باقی می ماند
تو از هستی جدا نیستی ، تو خود را با کل یکی خواهی یافت .

برگردان: حامد مهری

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116