اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

ترجمه های جدید

دنبال خدا

من همه جا دنبال او بوده و او را جسته ام، و یافته ی من این است __ او هیچ کجا نیست. من به درون نگاه کرده ام، هرکار ممکن را انجام داده ام. این فقط جمله ای از واقعیت است، بدون خشم، بدون دشمنی. من چه کنم اگر او وجود ندارد؟ تقصیر من نیست.
ولی ذهن انسان خواهان موقعیتی افراطی است. این نکته ارزش درک کردنش را دارد.
چرا ذهن انسان خواهان موقعیتی افراطی است؟ تو یا باید یک باخدا باشی و یا یک بی خدا؛ باید یا مخالف باشی و یا موافق. ذهن به تو اجازه ی داشتن یک جایگزین سوم نمی دهد. دلیلش ساده است: جایگزین سوم، مرگ ذهن می شود. ذهن با افراط و تفریط زنده است: این خود خوراک ذهن است.


درست در میانه، جایی که قطب ها حل می شوند و تضادها با هم دیدار می کنند، ذهن به سادگی از عمل کردن بازمی اسیتد. ذهن نمی تواند درک کند که تضادها چگونه باهم دیدار می کنند، چگونه قطب ها
می توانند یکی باشند. ولی در جهان هستی آن ها با هم دیدار می کنند، آن ها یگانه هستند. آیا زندگی و مرگ را از هم جدا دیده اید؟ این ذهن شماست که طبقه بندی می کند و واژگان را از هم جدا می سازد. ولی به جهان هستی نگاه کن: این زندگی است که به مرگ تبدیل می شود، مرگ است که به زندگی تبدیل می شود. تقسیم بندی وجود ندارد، این دو بخشی از یک کل هستند.
این ذهن است که مفهوم زیبایی و زشتی را آفریده است. ولی در جهان هستی....اگر برای یک لحظه
ذهن های انسانی از روی زمین محو شود، آیا فکر می کنید که زیبایی در چیزی وجود داشته باشد؟ زشتی وجود داشته باشد؟ آیا گل سرخ هنوز زیبا است؟ نه، چون که ذهنی وجود ندارد، کسی نیست که داوری کند. زیبایی و زشتی داوری های ذهنی هستند.
گل سرخ وجود خواهد داشت، درست همانطور که خار وجود خواهد داشت، ولی ارزیابی وجود نخواهد داشت، زیرا که ارزیاب وجود ندارد. این هردو وجود خواهند داشت، بدون سلسله مراتب. گل سرخ والاتر از خار نخواهد بود. مریم گلی گیاهی فقیر نخواهد بود و گل سرخ ارزشمند نخواهد بود، هردو در یک سطح قرار دارند.
هرگونه سلسله مراتب توسط ذهن آفریده شده است: فروتر، فراتر، موافق یا مخالف.
به نوعی دیگر بیندیش: برای یک لحظه، بگذار ذهن باشد ولی داوری کردن را رها کن __ که قدری دشوار تر است. می توانی حالتی را تصور کنی که تمام ذهن ها ازبین رفته است و به یقین می توانی ببینی که امکانی وجود ندارد که چیزی زشت باشد و یا زیبا. چیزها سرجای خودشان خواهند بود، بدون مقایسه، بدون داروی کردن، بدون برچسب نهادن.
حالا، راهی دیگر را آزمایش کن، که قدری سخت تر است. بگذار ذهن وجود داشته باشد __ پس تمام ذهن ها هستند، ولی هیچکس داوری نمی کند. __ برای یک ساعت، بدون داوری. آیا زیبایی می تواند وجود داشته باشد؟ آیا زشتی می تواند وجود داشته باشد؟ آیا چیزی می تواند اخلاقی باشد و یا چیزی غیراخلاقی؟ آیا کسی می تواند قدیس باشد و یا کسی گناهکار؟ برای آن یک ساعت تمام این طبقه بندی ها ناپدید خواهند شد و تو، برای نخستین بار، با واقعیت، چنان چه هست، نه چنان که در تو فرافکنی شده و توسط ذهنت خلق شده؛ تماس داشته ای. ذهن تو پیوسته مشغول خلق واقعیت است؛ وگرنه قدیس کیست و گناهکار کدام است؟

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116