اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

ترجمه های جدید

باد طلایی

من اینجا هستم،نه برای توضیح دادن چیزهای مسلم و محقق برای تو،بلکه برای ساختن کیفیتی محقق درون وجودت. من برای توضیح دادن حرف نمی زنم؛حرفهایم یک پدیدۀ خلاق است.تلاش نمیکنم که چیزی را برایت شرح بدهم- که در آنصورت میتوانی آنرا میان کتابها به انجام برسانی و میلیونها راه دیگر برای فهمیدن این چیزها وجود دارد-من اینجا هستم که تو را دگرگون کنم.

من نه یک مرد شرقی ونه یک مرد غربی هستم.به هیچ کشوری،به هیچ نژادی و به هیچ مذهبی متعلق نیستم،زیرا چنانچه تو به کشوری تعلق داشته باشی،نمی توانی مال همه باشی؛و اگر به مذهبی وابسته باشی،همۀ مذاهب نمی توانند مال تو باشند. من مال هیچکس نیستم.من ریشه هایی در هیچ کشوری،در هیچ مذهبی و درهیچ بشریتِ جانبداری ندارم


مراقبه بازیگوش است

مراقبه هیچ چیزی از ذهن نیست،بلکه چیزی فراتر از ذهن است،و اولین قدم این است که در موردش بازیگوش و سرزنده باشی،اگر تو بازیگوش باشی ذهن نمی تواند مراقبه ات را خراب کند!در غیر اینصورت به سمت یکی دیگر از مسیرهای نفس(ایگو) تغییر مسیر خواهد داد.تو را بسیار جدی خواهد کرد،شروع به فکر کردن خواهی کرد که :"من یک مراقبه گر بزرگ هستم.از مردم دیگر مقدس تر هستم،و همۀ دنیا فقط مادی و جسمانی است- من مذهبی هستم،من با تقوا و پرهیزکارم.

آن اتفاقیست که برای هزاران نفر از کسانی که به اصطلاح مقدسین نامیده می شدند افتاده است،معتقدان به اخلاق،خشکه مقدسان،آنها فقط سرگرمی های نفس را بازی می کنند،سرگرمی های ماهرانۀ نفس(ایگو).

بنابراین می خواهم خیلی از ریشه های آن را از نقاط بسیار ابتدایی قطع کنم.در مورد آن بازیگوش باش،آن موسیقی ای است که نواخته خواهد شد،رقصی است که رقصیده خواهد شد.آن را بعنوان یک تفریح در نظر بگیر و اینطور غافلگیر خواهی شد.؛اگر بتوانی در مراقبه بازیگوش باشی، مراقبه در فراز و نشیب ها رشد خواهد کرد،در حالی که تو مشتاق هدفی نیستی،تو فقط از نشستن در سکوت لذت می بری،فقط از بسیاری از کارهایی که در نشستن در سکوت انجام میدهی،لذت می بری-البته نه آنهایی(کارهایی) که اشتیاقی برای بدست آوردن بعضی از قدرتهای یوگایی در وجودت هستند، قدرتهای روحی،و معجزات،همۀ آنچه که یاوه و مهمل است،همان یاوه های قدیمی،همان سرگرمی های کهنه،که با عباراتی تازه بازی شدند،در مکانهایی جدید...

زندگی مثل یک شوخی کیهانی در نظر گرفته می شود -و سپس ناگهان تو آرام می شوی زیرا دیگر چیزی وجود ندارد که نگرانش باشی و در آن آرامش فراوان،چیزی درونت شروع به تغییر می کند-یک تغییر بنیادی،یک دگرگونی-و چیزهای کوچک زندگی شروع میکنند به پیدا کردن معانی تازه ای،مفاهیم جدید. سپس دیگر هیچ چیزی کوچک نیست،همه چیز طعم و بویی جدید پیدا میکند،یک هالۀ نو(اورا )،شخص شروع میکند به حس کردن نوعی خداشناسی در همه جا،فرد دیگر مسیحی نیست،هندو نیست،مسلمان نیست،فقط به سادگی تبدیل به یک دوستدار زندگی می شود.فقط یک چیز را یاد می گیرد،اینکه چطور در زندگی شاد و خوش باشد.

اما شادی در زندگی راهی بسوی خداوند است.راهت را بسوی خداوند برقص،راهت را بسوی خداوند بخند،راهت را بسوی خداوند آواز بخوان.


باد طلایی/اشو

مترجم» لیلا

 

-------

 

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116